Tel: +381 65 27 37 363

Renoviranje - adaptacija

Bez obzira da li se radi o kući, stanu ili poslovnom prostoru treba da se osećate prijatno i sigurno. Kako bi lakše postigli takav efekat, okruženje treba da bude organizovano prema vašim potrebama.

Prilikom renoviranja ili adaptacije stambenog ili poslovnog prostora treba da obratite pažnju na nekoliko najbitnih stavki:

* Detaljan plan pre početka renoviranja skratiće vam vreme radova i povoljno će uticati na vaš budžet.

* Poželjno je uraditi detaljan projekat i dogovor sa vašim preudzimačem u pisanoj formi.

* Treba naglasiti da nabavka materijala za predviđene radove ne treba da bude vaša obaveza, već obaveza izvođača radova.

* Veoma je bitna kupovina i upotreba kvalitetnih materijala od strane izvođača radova, jer je dugotrajnost enterijera, vodovodnih i elektoinstalacija od suštinske važnosti za vašu sigurnost i uštedu vašeg novca.

* Prilikom renoviranja treba obratiti pažnju na elektroinstalacije i vodovodne instalacije i iste u potpunosti zameniti. To će radove neznatno produžiti i povećati vaše troškove, ali na duže vreme povoljno će uticati na vašu sigurnost i na vaš budžet, jer kasnije neće dolaziti do nenadanih kvarova usled kojih bi morali da ponovite neke radove i iste ponovo da finansirate.

 

* Vodovod - vodovodne i kanalizacione instalacije poželjno je zameniti u potpunosti i to materijalom više klase renomiranih proizvođača (koji imaju duži garantni rok i duži radni vek). Vodovod-vodovodne instalacije treba da odgovaraju vašim potrebama, shodno tome vodoinstalater treba da vam predloži potencijalno najbolje idejno rešenje u skladu sa vašim željama i potrebama.


 * Hidroizolacijaje isto tako bitna i neophodno je da se odradi po završetku vodoinstalaterskih, a pre keramičarskih radova. U skladu sa vašim potrebama veoma je važno pravilno odrediti tip hidroizolacije i ceo postupak odraditi kako to nalaže specifikacija određenog proizvođača i ni u kom slučaju ne praviti prečice u postupku rada, jer sve eventualne prepravke kasnije iziskuju mnogo više novca, nego u samom procesu radova.


 * Elektroinstalacijuje neophodno kompletno zameniti, i radove izvoditi isključivo samo sa kvalitetnim i proverenim materijalima. Ovlašćeno lice odnosno električar treba da vas uputi u sve mogućnosti koje postoje: strujne, alarmne, protivpožarne, interfonske instalacije, kao i instalacije video nadzora, televizijskih signala i računarske mreže.


 * Grejanje kao važan deo jednog stambenog ili poslovnog objekta treba da bude odrađeno u početnim fazama renoviranja-adaptacije objekta.

Instalacija centralnog grejanja može se odraditi na više načina i različitim materijalima. Trenutno se najviše koriste bakarne cevi, PVC cevi i alupex cevi (kombinacija aluminijuma i plastike), sve manje se koriste takozvane crne cevi (koje su teže za rad i za održavanje). U prostorijama u kojima su podovi obloženi keramičkim pločicama poželjno je odraditi podno grejanje alupex cevima, a u prostorijama gde nema keramičkih pločica najbolja opcija je da se postave aluminijumski radijatori dobrih karakteristika (čija je snaga izražena u kw). Odabir kotla treba odrediti isklučivo sa klijentom koji u potpunosti treba da odgovara njegovim željama i mogućnostima.


 * Rasveta enterijera kao sastavni deo svakog poslovnog i stambenog objekta, ima važnu ulogu u funkcionalnosti enterijera, gde je bitan odabir tipa i namene rasvete, ali pritom treba paziti na potrošnju el. energije. Upotrebom LED rasvete smanjujete potrošnju struje i novca, a povećavate funkcionalnost i raznovrsnost rasvete, jer su mogućnosti LED rasvete velike.


 * Na kraju dolazimo i do molerskih radova(moleraj). Po završetku svih grubih radova počinje se sa molersko-farbarskim poslovima, odnosno sa ulepšavanjem enterijera. Mogućnosti su neiscrpne kada je u pitanju moleraj. Vešt i kreativan moler može da odgovori na svaki vaš zahtev. Upoterbom kips karton ploča u kombinaciji sa molerskim tehnikama (arabesque, traventino, dune, spatulati itd...) enterijer dovodite do potpunog savršenstva.


 *Jedna od stavki za uspešno renoviranje-adaptaciju objekta jeste pravilo da ne treba biti sam svoj majstor, već treba da prepustite posao renoviranja-adaptacije profesionalcima, a na vama je da ispratite tok radova i da li su sve dogovorene stavke iz projekta ispoštovane.

Na kraju treba naglasiti da je najvažnije da klijent bude zadovoljan svakim segmentom adaptacije objekta.

Vaš ENTERIJER TIM

 

 

 

Na vrh