Tel: +381 65 27 37 363

Keramičarski poslovi

  • Uklanjanje starih keramičkih pločica i odvoz šuta
  • Postavljanje novih keramičkih pločica i mozaika
  • Izrada- nanošenje hidroizolacije (hidroprekid)

20140712 230525ascDSC 0933

 

 

 

Na vrh