C8 Serija

C8 Serija

Livolo daljinski prekidač sa kaljenim staklom

Proizvodi svih serija su međusobno kompatibilni – priključuju se na niski napon: 110V-250V, 50/60Hz. Priključenje se vrši bez potrebe prepravljanja instalacija ili prilagođavanja naponskim nivoima. Pažljiv odabir materijala i finalna obrada uz najsevremenije tehnološke procese rezultirali su visokim nivoom kvaliteta proizvoda.

Beli prekidač

Crni prekidač