Mineralne dekoracije

Mineralne dekoracije
938-300x300

Intonachino minerale

Završna zidna obloga na bazi kreca za spoljasnje radove. Završna obloga na bazi minerala jako pogodna za spoljasnje završne radove sa efektom staro obojenog maltera. Sa ovim se proizvodom stvara zaštitni sloj koji je otporan na vremenske promene. Visoka paropropusnost, idealan za restauraciju starih istorijskih zgrada.

960

Marmo antico

Na bazi mineralnih veziva, jako pogodna za unutrasnje i spoljne zidove, dočarava karakteristični efekt starih krecnih dekoracija. Pogodna za restauraciju zgrada istorijske vrednosti. Visoka paropropusnost, može se naneti i na zidove zahvaćene sa laganim znakovima vlage.

Tehnički list

947

Marmorno Classico

Proizvod s visokim odlikama paropropusnosti, otpornosti na atmosferske promene. Omogucava postizanje posebnih hromatskih efekata slicnih starim Venecijanskim palatama. Pogodan za restauraciju starih gradskih jezgri visokog istorijskog i umetnickog interesa.

Tehnički list

398

Antica calce

Na bazi mineralnih veziva, jako pogodna za unutrasnje i spoljne zidove, dočarava karakteristični efekt starih krecnih dekoracija. Pogodna za restauraciju zgrada istorijske vrednosti. Visoka paropropusnost, može se naneti i na zidove zahvaćene sa laganim znakovima vlage.

Tehnički list