Elektroinstalacije

Elektroinstalacije

Elektroinstalacije

 

Pri renovinranju objekta poželjno je kompletno zameniti elektroinstalacije , i radove izvoditi isključivo samo sa kvalitetnim i proverenim materijalima . Ovlašćeno lice odnosno električar treba da vas uputi u sve mogućnosti koje postoje : strujne , alarmne , protivpožarne , interfonske instalacije , kao i instalacije video nadzora , televizijskih signala i računarske mreže . Kvalitetno urađenim elektroinstalacijama obezbedićete sebi na prvom mestu sigurnost a na drugom i uštedu od ponovne potrebe za radovima u objektu . Iz tog razloga mi za Vas radimo:

• Izrada i održavanje svih vrsta elektroinstalacija : strujne instalacije , alarmne , protivpožarne , videonadzor
• Ispitivanje i popravka postojećih instalacija
• Izrada planova i projekata