Keramičarske usluge

Keramičarske usluge

Keramičke usluge

 

• Uklanjanje starih keramičkih pločica i odvoz šuta
• Postavljanje novih keramičkih pločica i mozaika , različitih oblika i dimenzija
• Izrada- nanošenje hidroizolacije (hidroprekid)