Vodovodne i kanalizacione instalacije

Vodovodne i kanalizacione instalacije

Vodovone i kanalizacionite instalacije

 

Vodovodne i kanalizacione instalacije poželjno je zameniti u potpunosti i to materijalom više klase renomiranih proizvođača (koji imaju duži garantni rok i duži radni vek). Vodovod - vodovodne instalacije treba da odgovaraju vašim potrebama , shodno tome vodoinstalater treba da vam predloži potencijalno najbolje idejno rešenje u skladu sa vašim željama i potrebama . S toga mi radimo :

• Izrada i održavanje svih vrsta vodovodnih i kanalizacionih instalacija
• Ispitivanje i popravka postojećih instalacija
• Izrada planova i projekata