Renoviranje – adaptacija

Renoviranje – adaptacija

Renoviranje - adaptacija

 

Bez obzira da li se radi o kući, stanu ili poslovnom prostoru treba da se osećate prijatno i sigurno. Kako bi lakše postigli takav efekat, okruženje treba da bude organizovano prema Vašim potrebama. Prilikom izlaska na teren – objekat, pored mera, dimenzija i Vaših uputa i želja od nas možete dobiti stručne savete i ideje kako da Vaš prostor pored lepote poseduje i funkcionalnost .
Prilikom renoviranja ili adaptacije stambenog ili poslovnog prostora treba obratiti pažnju na par jako bitnih stavki :

  • Detaljan plan pre početka renoviranja skratiće vam vreme radova i povoljno će uticati na vaš budžet.
  • Poželjno je uraditi detaljan projekat i dogovor sa vašim preudzimačem u pisanoj formi.
  • Treba naglasiti da nabavka materijala za predviđene radove ne treba da bude vaša obaveza, već obaveza izvođača radova.
  • Veoma je bitna kupovina i upotreba kvalitetnih materijala od strane izvođača radova, jer je dugotrajnost enterijera, vodovodnih i elektoinstalacija od suštinske su važnosti za vašu sigurnost i uštedu vašeg novca.
  • Treba naglasiti da se renoviranje stana, renoviranje kuće ili poslovnog prostora u velikom razlikuje od adaptacija stana, kuće ili poslovnog prostora. Renoviranje stana, kuće ili poslovnog prostora zahteva potpunu zamenu instalacija, gradjevinske stolarije, ponovno gletovanje, krečenje, zamena keramike, to jest uklanjanje i zamenu svega što je dotrajalo i ugrožava vaš boravak u stambenom ili poslovnom prostoru. Adaptacija stana, adaptacija poslovnog prostora ili adaptacija kuće, podrazumeva samo kontrolu i proveru instalacija, eventualno servisiranje ili redovno održavanje istih i  prilagodjavanje postojećeg prostora vašim potrebama u estetskom i funkcijonalnom smislu .
  • Prilikom renoviranja treba obratiti pažnju na elektroinstalacije i vodovodne instalacije i iste u potpunosti zameniti. To će radove neznatno produžiti i povećati vaše troškove, ali na duže vreme povoljno će uticati na vašu sigurnost i na vaš budžet, jer kasnije neće dolaziti do nenadanih kvarova usled kojih bi morali da ponovite neke radove i iste ponovo da finansirate.
  • Jedna od stavki za uspešno renoviranje stana, renoviranje kuće ili renoviranje poslovnog prostora - adaptacije objekta, jeste pravilo da ne treba biti sam svoj majstor, već treba da prepustite posao renoviranja - adaptacije profesionalcima, a na vama je da ispratite tok radova i da li su sve dogovorene stavke iz projekta ispoštovane.
Na kraju treba naglasiti da je najvažnije da klijent bude zadovoljan svakim segmentom adaptacije- renoviranjem svog stambenog ili poslovnog prostora.